Sara funderar på att rekrytera säljare

Säljrekrytering

Vi hjälper dig med rekrytering av säljare!

Specialister på att rekrytera säljare!

Säljrollen har förändrats dramatiskt det senaste decenniet. Internet, E-handel, molnet och IoT i kombination med en teknisk utveckling som går rasande fort ställer helt nya krav på dagens säljare. Likt moderna dejting-appar har köparen möjlighet att välja och vraka mellan olika leverantörer och erbjudanden.

I en tid när kunden nästan aldrig är förstagångsköpare utav en produkt eller tjänst blir det allt viktigare att förstå kundens verksamhet för att förstå dess behov. Att arbeta som säljare på en sådan marknad ställer många gånger högre krav än att man kan ”lyfta lur” (det är ändå ingen som svarar) om man ska nå framgång.

Under drygt tio år har vi på nära håll följt transformationen från det kalla samtalet via e-postkampanjer till Marketing Automation. Vi vet hur det har, och kommer att påverka säljarens roll. Vi vet också hur man genom kompetensbaserade intervjuer säkerställer en framgångsrik säljare.

 

Kvinna i möte med kund för att rekrytera säljare

Vem är er nästa säljare?

Att kärt barn har många titlar (oftast engelska) kan knappast ha undgått någon när det kommer till försäljning. Vad är det egentligen för skillnad på en Account Manager, Account Executive, Sales Development Manager, Key Account Manager, Business Development Manager, Growth Manager eller Sales Executive (för att nämna några). Längre ned på sidan hittar du en beskrivning av vanliga kommersiella titlar. 

Självklart har vi koll på titelns egentliga mening men vad vår uppdragsgivare lägger i titeln brukar vi oftast börja med att reda ut innan vi startar ett nytt uppdrag. Det görs i samband med att vi startar ett nytt rekryteringsuppdrag. Under ett gemensamt möte tar vi tillsammans fram er ideala profil. Ofta får vi i samband med detta också en chans att informera våra kunder om hur marknaden ser ut. Hur lätt eller svårt det är att rekrytera drömkandidaten, vad kostar hen och vad kan vara lockande, respektive avskräckande. 

Behöver ni hjälp med att rekrytera säljare?

Uppsökande rekrytering

I alla våra rekryteringsuppdrag arbetar vi aktivt uppsökande, särskilt när det gäller att rekrytera säljare. Vi är nämligen av uppfattningen att duktiga människor har ett arbete, ofta där de både trivs och presterar. Det är vår uppgift att få dem att inse hur deras karriärskurva kan komma att se ut hos er.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Alla våra kandidater säkerställs genom kompetensbaserade intervjuer. Utifrån ert behov kan vi även komplettera våra intervjuer med både personlighetsbedömningar och färdighetstester. För personlighetsbedömningar och färdighetstester använder vi oss av TQ Assessments.

Självklart ombesörjer vi också eventuella case-intervjuer, bakgrundskontroller och referenstagningar.

Behöver ni stärka upp ert sälj?

Kontakt

Att rekrytera säljare

Ni står inför utmaningen att hitta rätt säljare till ert företag, och vi är här för att underlätta processen. Vårt mål är att förenkla säljrekryteringen genom att erbjuda er expertis inom att skapa en tydlig kravprofil, bidra med uppdaterade insikter om kandidatmarknaden och hitta den perfekta kandidaten med de önskade personliga egenskaperna, rätt erfarenhet och kompetens.

Att rekrytera säljare är en komplex uppgift som kräver precision. Det handlar inte enbart om att fylla en ledig tjänst, utan att identifiera rätt typ av säljare som passar in i er företagskultur och för den typ av affär som ni har.

Vi börjar alltid med att skapa en tydlig kravprofil som bygger på era unika behov, önskemål och krav och vad ni kan erbjuda kandidaterna. Det gör att vi kan kartlägga, attrahera, kvalificera och selektera kandidater som inte bara är skickliga säljare, utan också är den rätta personen för er organisation.

Vårt omfattande nätverk, vår kompetens och våra erfarna och kvalificerade rekryteringskonsulter inom säljrekrytering möjliggör en noggrann matchning av rätt säljare till rätt företag. Med vårt stöd kan ni känna er trygga i att ni rekryterar den rätta personen för att främja er framgång. Behöver ni hjälp med rekrytering av säljare och vill säkerställa att ni rekryterar rätt person för tjänsten, är vi här för att vägleda er genom processen. Kontakta oss idag och låt oss tillsammans säkerställa att ni har rätt förutsättningar för att lyckas i er försäljning.

Vi väntar inte på kandidaterna vi hittar dem!

Vi har sedan dag ett arbetat med aktiv uppsökande rekrytering. Vi vet att många av de kandidater som matchar våra kunders krav och önskemål sitter i en anställning och sällan aktivt söker en ny utmaning, därför kommer de inte heller att söka jobb. Det är vårt arbeta att kontakta och lära känna kandidaterna och deras behov för kunna matcha dessa med våra kunders behov.

En viktig del i rekryteringsarbetet är också att kunna marknadsföra och sälja in nya möjligheter på ett intresseväckande och ärligt sätt, något vi är riktigt bra på!

Då vi arbetar långsiktigt med många av våra kunder gör det också att vi alltid har ert varumärke i åtanke i dialog med våra kandidater. Har ni behov av rekrytera andra kommersiella och tekniska roller eller chefer hjälper vi er självklart på samma sätt.

Expandera text
Dölj text

Vi har samarbetat med Salesgroup vid flera tillfällen. Mitt intryck är att dom är engagerade, lyhörda och professionella genom hela processen. Salesgroup är snabba med att återkoppla, analytiska och ett bra bollplank för oss som kund. Vi har stort förtroende för Salesgroup och samarbetar gärna med dem igen.

Helena Martinsson

HR-chef, Skola24

Rekrytera säljare
HiQ
Eficode
KPMG
Dustin
SNX_BIG-Purple

Titlar inom försäljning

En gång i tiden fanns det säljare, möjligen fanns det innesäljare och utesäljare och så en försäljningschef. Idag ser säljrollerna annorlunda ut och titlarna är något helt annat. Eftersom det inte finns några certifieringar att luta sig mot står det varje bolag fritt välja titlar. Det gör att det ibland uppstår begreppsförvirringar och att förväntningarna på vad olika roller innebär skiljer sig mellan arbetsgivare och kandidater.
 
På Salesgroup rekryterar vi alla typer av kommersiella befattningar. Med kommersiella befattningar avser vi de som gör, eller möjliggör affärer åt våra kunder oavsett om man arbetar strategiskt eller operativt. Här är några av de befattningar vi hjälper våra kunder att rekrytera och hur vi ser på vad de olika titlarna innebär.
 
Head of Sales (HoS)
Head of Sales eller försäljningschef är den som ansvarar för bolagets försäljning och försäljningsteam. En Head of Sales har personal- och budgetansvar och kan både vara operativ och driva egen försäljning eller ha fokus på att leda försäljningsavdelningen.
 
Sales Manager (SM)
Titeln Sales Manager missuppfattas ofta för att vara detsamma som Head of Sales, det vill säga försäljningschef på svenska men används ofta av internationella SaaS-bolag och åsyftar någon som arbetar med försäljning till nya kunder.
 
Key Account Manager (KAM)
Marknadens mest felanvända titel. En Key Account Manager är den som ansvarar för företagets viktigaste konton – nyckelkunderna. En Key Account Manager har ansvar för ett, eller ett fåtal stora kundkonton och ansvarar för att strategiskt vidareutveckla och behålla kunden. En Key Account Manager jagar aldrig nya konton, däremot nya affärer hos befintlig kund.
 
Account Manager (AM)
Egentligen skall en Account Manager arbeta med vidareutveckling av befintliga konton men så används oftast inte titeln i Sverige idag. Istället har Account Manager fått ersätta den svenska titeln säljare och kan innebära att man arbetar med försäljning till såväl nya som befintliga kunder, ofta i mix. 
 
Sales Executive (SE)
Titeln Sales Executive används främst hos SaaS-bolag och är vanligtvis titeln för de säljare som arbetar med nykundsbearbetning. 
 
Customer Success Manager (CSM)
Hjälper kunderna att gå från potentiella kunder till aktiva användare av dina produkter.
De fokuserar på att skapa långsiktiga, nära kundrelationer och har ofta hand om samma kunder så länge är kunder hos företaget.
 
Sales Development Representative (SDR)
Är en position mellan marknads- och säljavdelningen. Det är en säljare som enbart för dialogen genom telefon, email, web och sociala medier med målet att skapa kvalificerade Leads som sedan lämnas över till en säljare, vanligtvis en Account Executive (AE)
 
Account Executive (AE)
Har i uppgift att både prospektera och bearbeta nya kunder. Efter en ny avtalssignering flyttas kunden i de flesta fall över till säljroller som Account Manager, KAM eller Customer Success Manager, beroende på kundens karaktär
 
Chief Revenue Officer (CRO)
Syftar till en position där man är ansvarig för samtliga intäkter i ett företag. Vanligt är att företaget Chief Revenue Office både har nära koll på försäljningsavdelningen och marknadsföringsteamet då dessa ofta är de som genererar intäkter.
 
Chief Marketing Officer (CMO)
Head of Marketing eller Chief Marketing Officer är ofta ansvarig för bolagets marknadsföring och det eventuella marknadsföringsteam som finns internt. Vidare kan titeln innefatta olika ansvarsområden beroende på bolag, men innefattar ofta arbete såväl strategiskt som operativt.
 
Technical Account Manager (TAM)
En Technical Account Manager ingår i kundteamet och har till uppgift att stötta kunden i frågor eller rådgivning. En Technical Account Manager har en teknisk bakgrund och arbetar ofta, till skillnad från renodlade säljare med att driva utveckling och drift av produkten till kund.

Expandera text
Dölj text