Oskar bakgrund högupplöst

Hela eller delar av rekryteringsprocessen

Våra tjänster

Hela eller delar av rekryteringsprocessen – vad betyder det?

Konkurrensen om de vassaste kandidaterna har aldrig varit större än i dag. Samtidigt har vi stor förståelse för att alla kunder inte har samma utmaningar eller behov. Idag behöver man arbeta bredare och smartare för att nå framgång. Oavsett hur era behov ser ut hjälper vi till att anpassa upplägg och arbetssätt tillsammans med er. Vi kan hjälpa er med en rekrytering men kan också vara er TA-partner eller hjälpa er att utveckla en övergripande sourcing-strategi.

Oskar diskuterar Tjänster

Varför vara bred när man kan vara bäst?

Relevant kompetens

Oavsett om ni är ett SaaS-bolag som står inför en scaleup, ett konsultbolag som behöver tillsätta en ny VD eller är en verksamhet i behov av ett löpande inflöde av kvalificerade kandidater  hittar vi en lösning som passar er.

Förförståelse och relevant branschkompetens är helt avgörande. Vi som arbetar på Salesgroup har alla en bred och gedigen erfarenhet från IT/Tech-branschen, HR, rekrytering, försäljning och ledarskap. Framförallt har vi en omfattande erfarenhet av att arbeta med uppsökande rekrytering genom kontakt och nätverkande med målgruppen. Utöver vår samlande erfarenhet är vi engagerade, kunniga och professionella. Låt oss ha en pratstund. Du kan nå oss på 08-26 20 00.

Vikten av ett gediget nätverk

Hur hittar vi marknadens vassaste talanger? Vi har sedan start arbetat med uppsökande rekrytering och lägger därför en mycket stor del av vår tid på att nätverka med IT- och Techarenans talanger. Vi har genom åren träffat, intervjuat och kvalificerat tiotusentals duktiga säljare och ledare. Det arbetet garanterar att vi på ett kvalitativt träffsäkert och effektivt sätt kan identifiera och leverera rätt kandidat till rätt uppdrag.

Salesgroup diskuterar tjänster

Vi är kostnadsmedvetna

Vi är själva företagare och vet vad det kostar att anställa. Därför baserar vi våra fasta arvoden på uppdragets svårighetsgrad, inte kandidatens löneanspråk. Vi kräver inte heller att ni köper annonser i dagspress eller banners på hemsidor för att hitta rätt kandidat

Kontakta en rekryteringskonsult

Vår rekryteringsprocess

För att hitta och säkerställa rätt kandidater arbetar vi med uppsökande rekrytering (Search och Headhunting) parallellt med nätverkande i de rätta kanalerna och forum. Du som kund kan välja att köpa hela eller delar av rekryteringsprocessen beroende på hur ert behov ser ut.

Steg 1

Kravprofil

För att säkerställa ert behov och förstå vad ni sökerså upprättar vi en kravprofil. Kravprofilen ligger sedan till grund för den kartläggning och search vi gör.

 

Steg 2

Kartläggning och search

Vi arbetar uteslutande med uppsökande rekrytering vilket innebär att vi aktivt tar kontakt med de kandidater vi tycker är mest lämpade för rollen. Det gör vi genom kartläggning och search i våra egna upparbetade nätverk samt genom att hitta och identifiera nya kandidater.

 

Steg 3

Telefonintervjuer & Intervjuer

Efter att vi kontaktat intressanta kandidater genomförs telefonintervjuer samt intervjuer digitalt eller fysiskt. På intervjuerna säkerställer vi kandidatens kompetens kopplat till deras tidigare erfarenhet och mot den upprättade kravprofil som gjordes i steg 1.

 

Steg 4

Bakgrundskontroll & Kandidatpresentation

På de kandidater som er rekryteringskonsult finner bäst lämpad för rollen görs en bakgrundskontroll samt skrivs en kandidatpresentation som presenteras i vårt rekryteringsverktyg. Där har ni möjlighet att hämta all samlad info digitalt om kandidaten, skriva kommentarer samt boka upp möten.

 

Steg 5

Intervju hos kund

Efter våra intervjuer och presentationer följer er interna rekryteringsprocess som normalt innehåller mellan 1-3 möten. Vi på Salesgroup koordinerar och följer upp dessa möten samt bollar eventuella frågor som uppkommer under processens gång.

 

Steg 6

Test & Case

Under processens gång har vi möjlighet att hjälpa er att utföra test och case på kandidaterna om så önskas. Testerna ser olika ut beroende på vad ni vill få ut av dem och hur ni tänker använda resultatet.

 

Steg 7

Referenstagning & Avtalsskrivning

Vi hjälper er att ta referenser på kandidaten och även om vi inte är med och förhandlar om lön så kan vi bistå med information om lönenivåer och tips kring provisions- och bonusmodeller.

 

Jag uppskattar Salesgroup genom att de snabbt förstår vad vi behöver. För att kunna växa behöver vi hjälp med att hitta nya kollegor och där har Salesgroup varit kritiska för att vi ska fortsätta att växa. Två saker byter jag inte, CRM eller rekryteringspartner. De har hjälpt mig i samtliga säljrekryteringar och jag är väldigt nöjd med Salesgroup som rekryteringsleverantör.

Peter Adielsson

Sales & Growth Manager, Voxo

Rekrytera säljare
HiQ
Eficode
KPMG
Dustin
Tech Data

Tjänsten Second Opinion består av färdighetstester och personanalys samt djupintervju med kandidaten

Ibland kan du behöva stöd i din rekryteringsprocess. Kanske har du valt ut en kandidat som du känner att du skulle behöva fördjupad förståelse kring, eller så har du flera kandidater att välja mellan men tycker att det är svårt att fatta ett avgörande beslut.

Våra rekryteringskonsulter träffar hundratals kandidater på intervju varje år. Vår erfarenhet i kombination med en strukturerad djupintervju och samt färdighetstester och personalyser gör att vi kan ge dig en än djupare insikt om kandidaten och dennes möjlighet att lyckas i tjänsten.  

Läs mer om de färdighetstester och personanalyser vi använder oss utav här - TQ Assessments.

image
Image1

Analyser och tester som kompletterande verktyg

Personanalyser och färdighetstester är ett bra kompletterande verktyg att använda sig av, både i rekryteringsprocesser men också i syfte att utveckla dig själv och dina medarbetare.

I en personanalys får du en bild av hur en person kommer att välja att agera i olika situationer, vad som driver denna och vilka potentialer och utvecklingsmöjligheter personen har.

Ett färdighetstest avgör kandidatens förmåga att ta in ny information och vilken nivå av komplexitet på information kandidaten kan hantera.

Vi erbjuder marknadsledande personanalyser från TQ Assessments. Testerna utförs av våra certifierade rekryteringskonsulter. Testpersonen och du som kund erhåller därefter återkoppling. 

 Du kan välja att komplettera din rekryteringsprocess med tester, genomföra dem på specifika medarbetare eller på hela grupper.