STÄNG

Kontakta oss

Salesgroup Stockholm AB

Tegnérlunden 6

113 59 STOCKHOLM

08-26 20 00

info@salesgroup.se
Skicka mail

Spontanansökan

Vi hjälper dig att hitta rätt. Vi utgår alltid ifrån dina personliga önskemål och förutsättningar när vi hjälper dig till ditt drömjobb. Ladda upp ditt CV så kontaktar vi dig för en första intervju.

Registrera CV
novawork-logo

Behöver du hjälp med bemanning? Gå till vår systerssite så får du veta mer!

Gå till hemsidan

Jag vill veta mer om era tjänster:

Tjänster

Olika behov kräver olika lösningar

På Salesgroup jobbar vi med hela eller delar av processen

21_48_Salesgroup_1478
21_51_Salesgroup_3370

Hela eller delar av processen

Vad betyder det?

Konkurrensen om om de vassaste kandidaterna har aldrig varit större än i dag. Samtidigt har vi stor förståelse för att alla kunder inte har samma utmaningar eller behov. Att rekrytera är generellt men idag behöver man arbeta bredare och smartare för att nå framgång. Oavsett hur era behov ser ut ser vi till att anpassa upplägg och arbetssätt tillsammans med er. Vi kan hjälpa er med en rekrytering men vi kan också vara er TA-partner eller hjälpa er övergripande med er sourcing-strategi.

Varför vara bred när man kan vara bäst?

Relevant kompetens

Oavsett om ni är ett SaaS-bolag som står inför en scaleup, ett konsultbolag som behöver tillsätta en ny VD eller är i behov av ett löpande inflöde av kvalificerade kandidater till verksamheten hittar vi en lösning som passar er.

Förförståelse och relevant branschkompetens är helt avgörande. Vi som arbetar på Salesgroup har alla bred och gedigen erfarenhet från IT/Tech-branschen, rekrytering, försäljning och ledarskap.

Vikten av ett gediget nätverk

Hur hittar vi marknadens starkast lysande stjärnor? Vi har sedan start arbetat med uppsökande rekrytering och lägger oerhört mycket tid på att nätverka med IT- och Techarenans talanger. Vi har genom åren träffat, intervjuat och kvalificerat tiotusentals duktiga säljare och ledare. Det arbetet garanterar att vi på ett kvalitativt träffsäkert och effektivt sätt kan identifiera och leverera rätt kandidat till rätt uppdrag.

Vi är kostnadsmedvetna

Vi är själva företagare och vet vad det kostar att anställa. Därför baserar vi våra fasta arvoden på uppdragets svårighetsgrad, inte kandidatens löneanspråk. Vi kräver inte heller att ni köper annonser i dagspress eller banners på hemsidor för att hitta rätt kandidat.

Kontakta en rekryteringskonsult

Vår rekryteringsprocess

För att hitta och säkerställa rätt kandidater arbetar vi med uppsökande rekrytering (search och headhunting) parallellt med nätverkande i dom rätta kanalerna och forum. Du som kund kan välja att köpa hela eller delar av rekryteringsprocessen beroende på hur era behov ser ut.

01

Kravprofil

För att säkerställa ert behov och förstå vad ni söker så upprättar vi en kravprofil. Kravprofilen ligger sedan till grund för den kartläggning och search vi gör.

02

Kartläggning & Search

Vi arbetar uteslutande med uppsökande rekrytering vilket innebär att vi aktivt tar kontakt med de kandidater vi tycker är mest lämpade för rollen. Det gör vi genom kartläggning och search i våra egna upparbetade nätverk samt genom att hitta och identifiera nya kandidater.

03

Telefonintervjuer & Intervjuer

Efter att vi kontaktat intressanta kandidater genomförs telefonintervjuer samt intervjuer digitalt eller fysiskt. På intervjuerna säkerställer vi kandidatens kompetens kopplat till deras tidigare erfarenhet och mot den upprättade kravprofil som gjordes i steg 1.

04

Bakgrundskontroll & Kandidatpresentation

På de kandidater som er rekryteringskonsult finner bäst lämpad för rollen görs en bakgrundskontroll samt skrivs en kandidatpresentation som presenteras i vårt rekryteringsverktyg. Där har ni möjlighet att hämta all samlad info digitalt om kandidaten, skriva kommentarer samt boka upp möten.

05

Intervju hos Kund

Efter våra intervjuer och presentationer följer er interna rekryteringsprocess som normalt innehåller mellan 1-3 möten. Vi på Salesgroup koordinerar och följer upp dessa möten samt bollar eventuella frågor som uppkommer under processens gång.

06

Test & Case

Under processens gång har vi möjlighet att hjälpa er att utföra test och case på kandidaterna om så önskas. Testerna ser olika ut beroende på vad ni vill få ut av dem och hur ni tänker använda resultatet.

07

Referenstagning & Avtalsskrivning

Vi hjälper er att ta referenser på kandidaten och även om vi inte är med och förhandlar om lön så kan vi bistå med information om lönenivåer och tips kring provisions- och bonusmodeller.

Second opinion

Vi erbjuder tjänsten Second Opinion som består av färdighetstester och personanalys samt djupintervju med kandidaten.

Ibland kan du behöva stöd i din rekryteringsprocess. Kanske har du valt ut en kandidat som du känner att du skulle behöva fördjupad förståelse kring, eller så har du flera kandidater att välja mellan men tycker att det är svårt att fatta ett avgörande beslut.

Våra rekryteringskonsulter träffar hundratals säljare varje år och vår erfarenhet i kombination med en strukturerad djupintervju och testresultaten gör att vi kan ge dig en än djupare insikt om kandidaten och dennes möjlighet att lyckas i tjänsten.

21_48_Salesgroup_1134
21_51_Salesgroup_004

Tester

Personanalyser och färdighetstester är ett bra kompletterande verktyg att använda sig av

Personanalyser och färdighetstester är ett bra kompletterande verktyg att använda sig av, både i rekryteringsprocesser men också i syfte att utveckla dig själv och dina medarbetare.

I en personanalys får du en bild av hur en person kommer att välja att agera i olika situationer, vad som driver denna och vilka potentialer och utvecklingsmöjligheter personen har.

Ett färdighetstest avgör kandidatens förmåga att ta in ny information och vilken nivå av komplexitet på information kandidaten kan hantera.

Vi erbjuder marknadsledande personanalyser från Talent Q och Cubiks. Testerna utförs av våra certifierade rekryteringskonsulter. Testpersonen och du som kund erhåller därefter återkoppling.

Du kan välja att komplettera din rekryteringsprocess med tester, genomföra dem på specifika medarbetare eller på hela grupper.

hiqa3802e39678a00473_400x400ar techdata knowit dustin funka riada dev_pic-26 storykit-w22p_logo2-768x284 Insight_Enterprises_Logo

"Salesgroup visade ett personligt intresse genom hela rekryteringsprocessen och det märks tydligt att man vill att det ska gå bra för oss som företag."

Karolina Levinson

Teknisk affärsutvecklare, Multisoft

Bemanning novawork-logo

Vårt systerbolag tillhandahåller högpresterande och kvalificerade konsulter

Vi tillhandahåller högpresterande och kvalificerade konsulter inom försäljning. Med tillgång till rätt kompetens,
säkerställer, utvecklar och effektiviserar vi våra kunders kommersiella förmåga.

21_48_Salesgroup_1424