Woman in sunglasses

Befattningar

Kommersiella befattningar

Vi reder ut begreppen

Two people lookin at a laptop

Titelförvirring

FEM VANLIGA SÄLJROLLER INOM IT FÖRKLARADE

En gång i tiden fanns det säljare, möjligen fanns det innesäljare och utesäljare samt en försäljningschef. Idag ser säljrollerna annorlunda ut och titlarna är något helt annat. Eftersom det inte finns några certifieringar att luta sig mot så står det varje bolag fritt att själva välja titlar, det gör att det ibland uppstår begreppsförvirringar och att förväntningarna på vad olika roller innebär skiljer sig åt mellan arbetsgivare och kandidater.

På Salesgroup rekryterar vi alla typer av kommersiella befattningar. Med kommersiella befattningar avser vi personer som gör, eller möjliggör affärer åt våra kunder oavsett om man arbetar strategiskt eller operativt. Här är några av de befattningar vi hjälper våra kunder att rekrytera och hur vi ser på vad de olika titlarna innebär.

Head of Sales
Head of Sales eller försäljningschef är den som ansvarar för bolagets försäljning och försäljningsteam. En Head of Sales har personal- och budgetansvar och kan både vara operativ och driva egen försäljning eller ha fokus på att leda ett säljteam.

Sales Manager
Titeln Sales Manager misstas ofta för att vara densamma som Head of Sales, det vill säga försäljningschef på svenska men används ofta av internationella SaaS-bolag och syftar på en person som arbetar med försäljning till nya kunder.

Key Account Manager (KAM)
Marknadens mest felanvända titel. En Key Account Manager är den som ansvarar för företagets viktigaste konton – nyckelkunderna. En Key Account Manager har ansvar för ett fåtal stora kundkonton och ansvarar för att vidareutveckla och behålla kunden. En Key Account Manager jagar aldrig nya konton, däremot nya affärer hos befintlig kund.

Account Manager (AM)
Egentligen skall en Account Manager arbeta med vidareutveckling av befintliga konton, så används dock inte titeln i Sverige idag. Istället har Account Manager fått ersätta den svenska titeln säljare. Ofta innebär det att man arbetar med försäljning till såväl nya som befintliga kunder, ofta är det en mix.

Sales Executive
Titeln Sales Executive används främst hos SaaS-bolag och är titeln för de säljare som arbetar med nykundsbearbetning.

"Vi har samarbetat med Salesgroup vid flera tillfällen. Mitt intryck är att dom är engagerade, lyhörda och professionella genom hela processen. Salesgroup är snabba med att återkoppla, analytiska och ett bra bollplank för oss som kund. Vi har stort förtroende för Salesgroup och samarbetar gärna med dem igen."

Helena Martinsson

HR-chef, Skola24