VEM SKA DU ANSTÄLLA? – LÅT FÖRETAGSKULTUREN AVGÖRA

Vid rekrytering fokuseras det ofta på arbetsuppgifterna i tjänsten och de kompetenser som krävs. För en lyckad rekrytering krävs dock något mer. Vill du se den nyanställde trivas, vara produktiv och utveckla företaget under en längre tid? Låt i så fall företagskulturen avgöra vem ni anställer.

STÅ FÖR ER KULTUR

Företagskulturen avspeglas i ditt företags varumärke, det sitter ”i väggarna” på företaget och det ger ramar för beteende inom företaget, vad som är tillåtet och inte samt vilka konsekvenser olika beteenden får. Kulturen avspeglas bland annat i arbetstid, klädsel, vilka förmåner som erbjuds, hur arbetsplatsens lokaler ser ut, hur möten hålls och hur nöjda kunderna är.

Det finns lika många företagskulturer som det finns företag. Vi menar inte att en kultur är bättre än någon annan – men om ni som företag bestämt er för en kultur, stå för den, var tydlig med vad den innebär och rekrytera utifrån den.

Kandidater möter er företagskultur redan i rekryteringsprocessen och det är därför viktigt att tänka på:

  • Hur kulturen kan underlätta eller försvåra en rekrytering?
  • Vem inkluderas till vilken vinst och vem exkluderas till vilken kostnad?

LÅT KULTUREN GENOMSYRA ALLT NI GÖR

Var tydliga redan i första steget med vilken identitet ni vill förmedla till era kandidater. Till exempel; är mötesrum bokat vid intervjutillfället eller slår ni er ner ad hoc? Kan ni förmedla till kandidaterna hur rekryteringsprocessen ser ut, vad nästa steg är, hur beslut fattas? Det ena är inte bättre än det andra, men det säger en del om kulturen och sättet på vilket företaget drivs och det kommer att passa olika kandidater olika väl beroende på personlighet och drivkrafter.

VAR ÖPPNA MED VILKA NI ÄR FRÅN BÖRJAN

Var ärliga med er själva som organisation och mot kandidaten. Är 95 % av personalen med på after work en fredag rekrytera personer som gillar att socialisera och nätverka på en after work. Har ni möten innan 08:00 eller efter 16:00 var ärliga med det och rekrytera personer som inte tycker det är ett problem.

KULTURELL MATCHNING GER MER EFFEKTIVA MEDARBETARE

De flesta kunder vi möter anser det viktigt att kandidaterna uppfyller alla krav på kompetens, utbildning och tidigare erfarenhet. De talar dock sällan om hur kandidaten ska vara för att passa in i företagskulturen. Vi får veta vilka personlighetsdrag företaget värdesätter men dessa är ofta tagna ur luften och inte mindre ofta likt den chef vi talar med. Spelar det någon roll om kandidaten vi ska rekrytera har “allt” om personen ändå inte trivs i er företagskultur? Kunskap kan man skaffa sig men man ändrar sällan grundläggande värderingar.

ANSTÄLL TILL ORGANISATIONEN, INTE TJÄNSTEN

Kulturella faktorer ska vägas in i rekryteringsprocessen som lika viktiga, eller viktigare än, kompetens, förmåga och erfarenhet. Om det görs kommer du att hitta rätt personal för din organisation, och dessa kommer att trivas och vara produktiva under en lång tid.

Jag säger så här: anställ till organisationen och inte bara till den lediga tjänsten. Arbetsuppgifterna kan förändras och kommer troligtvis att göra så men kulturen håller sig vanligtvis konstant. Om du rekryterat till organisationen och inte till en specifik tjänst kommer personen arbeta kvar längre, utvecklas, bidra och påverka i större utsträckning. Läs mer om detta här.

Jag säger som den berömda managementkonsulten och författaren Peter Drucker “culture eats strategy for breakfast”. Människor är lojala med kultur, inte strategi!

HUR TÄNKER NI KRING REKRYTERING?

Tar ni hänsyn till företagskulturell matchning i era rekryteringsprocesser? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarerna nedan.

 

Dela och följ oss här:
© SALESGROUP STOCKHOLM AB | TEGNÉRLUNDEN 6 | 113 59 STOCKHOLM | 08-26 20 00 | INFO@SALESGROUP.SE

WEBBPRODUKTION AV ONLINEFORCE SWEDEN AB.