Utbildning eller inte – 8 steg till en lyckad rekrytering – del 4

Krävs det en akademisk utbildning för att komma in på dagens arbetsmarknad? Hur viktig är den egentligen?

En akademisk utbildning kan vara ett sätt att ta sig igenom den första selekteringen i en intervjuprocess och få möjlighet till en intervju hos en potentiell arbetsgivare.

Den kan fungera som ett kvitto för arbetsgivaren där det visar att personen har de rätta kvalifikationerna, att personen kan ta till sig kunskap och därmed troligtvis prestera bra på en arbetsplats. Utbildning kan på så sätt fungera som en sorteringsfunktion för att plocka fram de individer som besitter rätt kvalifikationer.

Utbildning är givetvis meriterande men den bör kombineras med en lika stor del erfarenhet, ambition, rätt personlighet och förmåga att utföra de krav och önskemål som rollen kräver.

Att i sin rekryteringsprocess efterfråga kandidater med en akademisk utbildning är givetvis viktigt om rollen kräver det, men kunskapen blir först ett konkurrensmedel i den stund den omvandlas till ett värde och tas tillvara på.

Därför är det av vikt att kravet på utbildningsnivån överensstämmer med arbetsuppgifterna och de utmaningar rollen kräver och inte regleras utefter den konkurrens som råder på arbetsmarknaden.

Att rekrytera en läkare, polis eller advokat utan utbildning blir troligtvis inte en så lyckad rekrytering, men hur viktigt är det när du rekryterar personer inom försäljning?

Läs mer om vad vi som branschspecialister tycker i vårt blogginlägg ”Utbildad, obildad eller bildad

Dela och följ oss här:
© SALESGROUP STOCKHOLM AB | TEGNÉRLUNDEN 6 | 113 59 STOCKHOLM | 08-26 20 00 | INFO@SALESGROUP.SE

WEBBPRODUKTION AV ONLINEFORCE SWEDEN AB.