Tydliga mål ger tydliga vinster – 8 steg till en lyckad rekrytering – del 3

Till dags datum har jag träffat och intervjuat drygt 2000 personer som arbetar i kommersiella roller i IT-branschen (läs säljare). Ett skrämmande stort antal av dessa personer uppger att de saknar tydliga mål. Både i sina roller och för verksamheten de arbetar i. Många uppger att de vet ”vart” man ska (övergripande) men att de saknar tydliga mål och direktiv kring ”hur” man skall ta sig dit.

HUR NÅR VI MÅLET?

Kan det vara så att företag är duktiga på att definiera det slutliga målet men sämre på att definiera vilka insatser som krävs av den enskilde individen på resan dit. Det är i alla fall den slutsats jag har dragit efter att ha lyssnat på mina kandidater.

VIKTIGT MED DELMÅL

Effekten av att inte sätta, definiera och bryta ned delmål och insatser kopplade till ett övrigripande mål, samt kommunicera dessa till sin personal skapar en otydlighet. På sikt leder detta ofta till en otrygghet och en känsla av att det man gör inte är tillräckligt eller rätt.

Resan mot det övergripande målet lär med största sannolikhet också bli onödigt lång och krokig.

En tämligen enkel lösning på detta problem är att utifrån det önskade målet även definiera vilka insatser som behöver göras för att nå hela vägen fram. Enkelt kan tyckas men tyvärr är det något som man många gånger som ledare hoppar över. När man definierat vilka insatser som behövs bör man även ställa sig frågan; Har vi rätt kompetens för att lösa dessa arbetsuppgifter eller behöver vi tillskansa oss det externt?

TIPS!

Genom att använda sig utav nedanstående frågeställningar när man sätter mål kan man också definiera resans väg mot målet samt säkerställa att säljarens ansvar och att det arbete som förväntas av denne tydliggörs.

  1. Resultat = Vart vill/ska vi nå?
  2. Insats = Vilka insatser behöver vi göra för att nå vårt mål?
  3. Kompetens = Vilken kunskap behöver vi för att nå våra uppsatta mål?

De definierade insatserna skall självklart mätas och följas upp. De kan med fördel även utgöra del i eventuell belöningsmodell vilket i sin tur ger ledningen rätt styrmedel och säljaren en utstakad resa.

ETT SISTA TIPS!

Var ärlig mot dig själv och organisationen när det kommer till kompetensfrågan. Är ni inte världsmästare på t.ex.”inbound marketing” finns det med största sannolikhet någon annan som är det, var inte rädda för att ta hjälp.

Dela och följ oss här:
© SALESGROUP STOCKHOLM AB | TEGNÉRLUNDEN 6 | 113 59 STOCKHOLM | 08-26 20 00 | INFO@SALESGROUP.SE

WEBBPRODUKTION AV ONLINEFORCE SWEDEN AB.