Titelinflation – 8 steg till en lyckad rekrytering – del 1

Inom lagidrott är en Forward någon som spelar i anfallet och som förväntas göra mål. I affärslivet är det här med titlar inte lika glasklart, inom området försäljning är förvirringen nära nog total.

Key Account Manager eller New Business Manager?

Låt mig illustrera detta med att berätta om ett kundmöte jag hade i förra veckan. Kund X har identifierat ett behov på säljsidan. En Key Account Manager skall rekryteras och vi blir kontaktade för ett möte. När Kund X en stund in i mötet beskriver rollen och arbetsuppgifterna blir det väldigt klart för mig att man söker en säljare som ska arbeta med nykundsförsäljning, till etthundra procent. På min fråga om varför man har valt att döpa rollen till Key Account Manager får jag till svars att det låter bättre och troligtvis gör rollen attraktivare.

Nu kanske jag är luttrad efter att ha arbetat med säljrekrytering i åtta år, men detta är tyvärr väldigt vanligt förekommande. För vanligt faktiskt.

Jag frågar Kund X om hen inte tycker att det uppfattas missvisande att kalla något för något det inte är. Jag beskriver att man genom att klä upp en roll på ett missvisande sätt både attraherar fel kandidater, ger dessa felaktiga förväntningar och i slutändan riskerar att skada sitt eget varumärke.

I Just det här fallet gick det bra, vi enades efter en stunds resonerande om titeln Acquisition Manager. En titel som faktiskt beskriver innehållet i tjänsten, nämligen förvärv (av kunder). En annan titel kunde ha varit New Business Manager, nykundssäljare om man vill hålla sig till svenska.

Fel titel sänder fel signaler

Att kalla något för något det inte är uppfattas negativt och är väl dessutom olagligt? När det gäller titlar inom försäljning handlar det allt som oftast om att skönmåla. Många gånger bottnar detta i egna fördomar hos den rekryterande parten. En korrekt utformad titel gör klart för alla parter, både interna och externa, vad rollen faktiskt innebär.

TIPS! Nästa gång ni står inför en rekrytering, börja med att fastställa mål, ansvar och arbetsuppgifter innan ni bestämmer er för titeln.

 

Dela och följ oss här:
© SALESGROUP STOCKHOLM AB | TEGNÉRLUNDEN 6 | 113 59 STOCKHOLM | 08-26 20 00 | INFO@SALESGROUP.SE

WEBBPRODUKTION AV ONLINEFORCE SWEDEN AB.