VÅR REKRYTERINGSPROCESS

För att hitta och säkerställa rätt kandidater arbetar vi med uppsökande rekrytering. På så sätt når vi även de kandidater som inte själva är aktivt sökande samt möjliggör total kostnadskontroll. Ytterligare en fördel med detta arbetssätt är att vi kan hålla rekryteringsprocessen konfidentiell där så önskas.

VÅR REKRYTERINGSPROCESS

För att hitta och säkerställa rätt kandidater arbetar vi med uppsökande rekrytering. På så sätt når vi även de kandidater som inte själva är aktivt sökande samt möjliggör total kostnadskontroll. Ytterligare en fördel med detta arbetssätt är att vi kan hålla rekryteringsprocessen konfidentiell där så önskas.

Kandidater

Vi hittar, fastställer och kvalitetssäkrar kandidaterna mot kravprofilen genom både intervjuer och arbetsprov. Vi har väl utvecklade tester för att avgöra kandidaternas personlighet, styrkor och svagheter. Om så önskas genomförs även djupintervjuer och personlighets- och kapacitetstester under denna fas.

Presentation

De kandidater vi anser överensstämma med kravprofilen presenteras för vår kund som väljer vilka personer man önskar träffa för en intervju. Vår målsättning är att presentera två till tre kandidater för varje tjänst.

Referenser

Vi säkerställer och kontrollerar kandidaten genom referenstagning med minst två av varandra oberoende referenser. Ni erhåller all referensinformation gällande aktuell kandidat. I samband med referenstagning genomförs också en grundläggande screening av kandidatens närvaro på internet och i de sociala kanalerna.

Uppföljning

Vid alla rekryteringar genomför vi en uppföljning efter det att slutkandidaten har tillträtt. Uppföljningen görs enskilt med såväl kandidat som med vår kund.

För mer information om vår rekryteringsprocess kontakta
någon av våra rekryteringskonsulter.

För mer information om vår rekryteringsprocess kontakta
någon av våra rekryteringskonsulter.
Kontakt

”Episerver”


”Lexmark”

”Åf”

”Åf”

”Episerver”


”Lexmark”

”Åf”

”Dustin”
”KnowIt”

”Sharp”
”tech
”Telia
”KnowIt”

”Sharp”
”tech
”Telia
”Telepti”

”Hive”
”Funka”
”Scrive”
”Telepti”

”Hive”
”Funka”
”Datscha”

Test och Second opinion

Personanalyser och färdighetstester är ett bra kompletterande
verktyg att använda sig av, både i rekryteringsprocesser men
också i syfte att utveckla dig själv och dina medarbetare.
Salesgroup erbjuder flertalet olika tester samt Second opinions.

LÄS MER

Test och Second opinion

Personanalyser och färdighetstester är ett bra kompletterande verktyg att använda sig av, både i rekryteringsprocesser men också i syfte att utveckla dig själv och dina medarbetare. Salesgroup erbjuder flertalet olika tester samt Second opinions.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Behöver ni hjälp med att hitta högpresterande kandidater eller är du själv ute efter nya utmaningar?
Fyll i uppgifterna nedan eller ring oss på telefonnummer 08-26 20 00

KONTAKTA OSS

Behöver ni hjälp med att hitta högpresterande
kandidater eller är du själv ute efter nya utmaningar?
Fyll i uppgifterna nedan eller ring oss på telefonnummer 08-26 20 00