Maraton i ett hamsterhjul – att springa i mål

KAN MAN LYCKAS UTAN MÅL?

Många av oss har inte något mål alls!

Flertalet saknar tydliga mål och jobbar därmed inte strukturerat med mål. Kan vi lyckas utan att ha välplanerade mål?

Det är många som ändå når sitt önskade mål utan att ha en tydlig plan men blir kvalitén densamma? Jag tror att om vi är medvetna om vart vi är på väg blir både resultatet bättre och vi når våra mål snabbare. Om man på jobbet leder ett större team finns det även en risk att medarbetare som inte har tydliga mål tappar motivationen och springer åt fel håll vilket kan göra att utfallet blir därefter.

Vår erfarenhet är att de mest framgångsrika företagen vi möter har medarbetare som vet om vilka mål de har och tillsammans har de en strukturerad plan för att nå dit.

Mål – hur viktigt är det egentligen? Tänker vi olika när vi sätter mål privat eller professionellt? Kan ett mål vara precis vad som helst?

Ja frågorna är många. Enligt mig är mål otroligt viktigt. Idag har jag ett mål i nästan allt jag tar mig för. Det kan handla om planering inför helgen med familjen eller på arbetet för att nå ett visst resultat. Jag har under mitt liv inte alltid haft tydliga mål utan så klart har en del beslut fattats helt oplanerat. Däremot har jag i efterhand förstått att jag haft ett odefinierat och oplanerat mål som för stunden känns slumpartat och där målet är satt inom mig men inte uttalat. I många av de fallen kan det för mig ha tagit längre tid innan jag nådde fram till slutmålet, än vad det hade gjort med en strukturerad plan.

ATT SÄTTA MÅL

Men hur går man tillväga när man skapar ett mål. Det allra viktigaste när man sätter ett mål är att ställa sig frågor som –Varför har jag detta mål? –Vad vill jag uppnå? –Hur ska jag kunna nå målet? När ska jag börja? Vem ska genomföra resan till målet? Visualisera målet!

Ett klassiskt exempel är när vi sätter budget. Där frågorna/svaren troligtvis är:

  • Varför? Lönsamhet
  • Vad vill vi uppnå? Leverera minst budget
  • Hur? Rätt medarbetare som alla är insatta i planen
  • När? Varje månad hela året
  • Vem? Jag tillsammans med teamet
  • Visualisera dig och ditt team när ni tillsammans hittar bästa vägen till målet

När du har svaret på ovanstående frågor och har formulerat ett tydligt mål behöver du skapa delmål. Alltså resan som behövs för att du ska nå ditt mål. Låt oss säga att ditt mål är att vinna ett stort konto.

För att nå ditt mål behöver du först analysera vart du befinner dig idag – Varför vill du vinna detta konto? Vad vill du ha för resultat och vad vill du uppnå – räkna på affären! Hur ska du genomföra detta – viktigt att kartlägga kunden och dess beslutsförfattare. Här blir du medveten och kan skapa en planering och sätta de delmål som krävs för att nå slutmålet. Vilka är intressanta att föra en dialog med? Timing är viktigt. När ska bearbetningen starta och under hur lång tid? Vem ska genomföra arbetet? Det är du själv som ska starta arbetet men du behöver antagligen involvera andra i din organisation för att nå målet.

Längs vägen krävs det disciplin och hårt arbete där du tillsammans med tillhörande team hela tiden har fokus på just målet.  

ATT VÅGA

Misslyckas är vi alla rädda för att göra. Men vågar vi inte testa och gå utanför vår trygghetszon finns risken att vi aldrig kommer att lyckas nå våra mål. Vi har alla dessa tankar om att vi kan misslyckas. Det gäller bara att övervinna rädslan och våga!

Vänta inte utan börja sätta dina mål redan idag!

Dela och följ oss här:
© SALESGROUP STOCKHOLM AB | TEGNÉRLUNDEN 6 | 113 59 STOCKHOLM | 08-26 20 00 | INFO@SALESGROUP.SE

WEBBPRODUKTION AV ONLINEFORCE SWEDEN AB.