IT-gubbar och begreppsrappakalja – varför finns det fortfarande så få kvinnor i IT-branschen?

Varför är det så få kvinnor som attraheras till IT-branschen? Framförallt inom försäljning? Jag träffar IT-bolag dagligen och pratar sälj- och ledarrekrytering med chefer på olika nivåer. Nästan alla önskar förstärka sitt team med fler kvinnor. Anledningen till det är att teamen oftast består av endast män. Men jag får även höra att de tycker kvinnor är bättre på försäljning. Jag har länge funderat över detta. Kan det vara biologiskt betingat? Är vi så olika, män respektive kvinnor? Eller har det med fördomar och stereotyper att göra?

JAG TYCKER ATT DET FINNS SKILLNADER I EGENSKAPER MELLAN MÄN OCH KVINNOR

Nu kommer jag ta upp en diskussion som är tabu, men jag måste erkänna att jag tycker att det finns skillnader i egenskaper mellan män och kvinnor. Jag menar egenskaper som t.ex. hur tydlig, rak och ärlig man är i sin framtoning. Jag tror att det är en faktor som påverkar varför det finns så få kvinnor i IT-branschen och på ledande positioner generellt. De feministiska debatterna om könskvotering har inte alltid tilltalat mig. Utan jag anser att de kvinnor som har en tuffare framtoning, de jobbar med försäljning och IT samt sitter i ledande positioner. Enligt min summering av alla chefer som jag träffat så visar män oftast en yta av ett bättre självförtroende och de är väldigt raka i sin kommunikation. Det här kanske kan vara en anledning till att de ofta har högre inkomst och sitter i styrelserummet? Det finns hinder som fördomar, stereotyper och kultur som försvårar för kvinnor att komma in, men jag säger, hoppa över dem. Jag är inte rädd för IT-gubbar och begreppsrapakalja.

VAD SÄGER FORSKNING?

Det finns mycket forskning kring könsskillnader. Enligt Janet Shibley-Hyde (en av världens främsta experter inom området), psykologiprofessor vid University of Wisconsin-Madison i USA finns det överväldigande bevis som pekar på att män och kvinnor är lika. Man vill hellre tro på könsskillnader, jag är ett typexempel. Shibley-Hyde hittade endast tre undantag, dessa är; aggressivitet, fysiskt aktivitet och sexuella beteenden. I allt annat är vi lika.

Så varför är det så få kvinnor i IT-branschen? I sin forskning har Shibley-Hyde även sett att fördomar om könsskillnader får kvinnor att prestera sämre. Hotet från stereotypen är ett reellt hinder för många kvinnor. Även om man inte tror på stereotypen så måste kvinnan alltid förhålla sig till den när hon jobbar i en mansdominerad bransch. Jag är inte alls förvånad över att det är så få kvinnor i IT-branschen. Likaså att de som jobbar inom försäljning, ledning och IT är tuffare med armbågarna utåt alternativt mer ”grabbiga”. Jag själv uppfattas ofta som för rak och ärlig, är det fördomarna och stereotyperna som format mig?

 

HUR KAN VI ATTRAHERA FLER KVINNOR TILL IT-BRANSCHEN?

Branschen behöver definitivt bli mer jämställd. Enligt SCB minskade antal kvinnor i branschen år 2015 från 22 till 20 procent. Därför är det kul att se att fler och fler IT-bolag satsar och fokuserar på att anställa fler kvinnor. Men det är inte bara bolagen och branschen som behöver förändras, även kvinnorna måste bidra. Våga hoppa in i IT-branschen, det är inte så svårt och komplicerat som det verkar. IT-gubbarna är egentligen inte så tråkiga och komplicerade som ryktet säger. Det är en väldigt intressant och föränderlig bransch där det kommer ske mycket nytt i framtiden. Ni har säkert hört följande buzz words: Digitalisering, IoT, AI och innovation. Det finns mycket utrymme för kvinnor att förändra och förbättra i IT-branschen! Kom! Slå hål på fördomarna och stereotyperna!

Vad kan företagen göra?
  • Ni måste framförallt ta död på fördomarna och hotet från stereotypen internt.
  • Ni bör läsa på om forskningen kring könsskillnader och beteenden.
  • Det bör finnas kvinnliga mentorer eller förebilder på företaget, ha med dessa redan i rekryteringsprocessen.
  • Var med och bidra i aktiviteter och nätverk som Women in tech, #addher och Womentor-programmet m.m.
  • Ni kan jobba med er företagskultur så att den riktar sig till både män och kvinnor. Ta bort machokulturen.
  • I din rekrytering, belys och ta hänsyn till fördomarna och stereotyperna så att du kan undvika dessa.

VAR MED OCH FÖRÄNDRA IT-BRANSCHEN!

Det är ett faktum att det är för lite kvinnor i IT-branschen. Det finns mycket man kan göra, men vi måste framförallt börja med att ta död på fördomarna och hotet från stereotypen, inte bara i bolaget, utan i hela branschen! Först då kan vi börja se den positiva utvecklingen. Du kan börja redan nu, starta med din nästa rekrytering.

 

Dela och följ oss här:
© SALESGROUP STOCKHOLM AB | TEGNÉRLUNDEN 6 | 113 59 STOCKHOLM | 08-26 20 00 | INFO@SALESGROUP.SE

WEBBPRODUKTION AV ONLINEFORCE SWEDEN AB.