Woman in sunglasses

Executive Search

EXECUTIVE SEARCH

För att kunna rekrytera er nästa försäljningschef, VD, marknadschef, produktchef, CCO krävs stöd i form av Executive Search.

Portrait of two women

LEDARREKRYTERING

Hur arbetar vi med Executive Search?

Framgångsrika organisationer kräver framgångsrika ledare och chefer, men framgångsrika ledare och chefer letar sällan aktivt efter en ny tjänst. För att kunna rekrytera er nästa försäljningschef, VD, marknadschef, produktchef, CCO krävs stöd i form av Executive Search.

Vad är Executive Search

Executive Search är ett rekryteringsarbete där vi som din rekryteringsparterner kartlägger och sedan aktivt söker upp kvalificerade chefer och ledare som matchar dina behov. Uppsökande rekrytering är för oss en självklarhet men det krävs både kompetens, erfarenhet och förmågan att bygga förtroende för att faktiskt få någon som redan har en hög lön, ett stort ansvar och en spännande tjänst att bli intresserad av något annat – er.

Kompetensen kring Executive Search och vad som krävs för att attrahera ledare och chefer har vi skaffat oss genom att ha genomfört mer än 200 ledarrekryteringar till olika delar av IT-branschen i Sverige. Vi har försett såväl konsult-bolag som SaaS-bolag, distributörer, återförsäljare och tjänsteleverantörer med kompetens på C-level-nivå. Erfarenheten har de konsulter som arbetar med Executive Search hos oss skaffat sig både genom lång erfarenhet av rekrytering och från egna erfarenheter som ledare.

Förtroendet, det har vi antingen redan byggt genom att vi arbetar långsiktigt med vårt kandidatnätverk och är lyhörda för deras behov och önskemål om en nästa tjänst, och när vi kontaktar nya kandidater har vi förmåga att bygga förtroende genom att vi har en djup förståelse för både branschen och uppdraget vi rekryterar till.

Hur arbetar vi med Executive Search

När vi arbetar med Executive Search tar vi tillsammans med er fram en kravprofil och definierar era behov och kompetenskrav så att vi kan utvärdera kandidaterna utifrån fastställda kriterier. Vi lägger också stor vikt vid att tillsammans med er ta fram ett relevant och intressant erbjudande för kandidaten.

För att hitta rätt kandidat använder vi oss av våra upparbetade nätverk som är starkast i Stockholm och de andra storstäderna i Sverige, vi genomför också kartläggningar med hjälp av olika digitala verktyg samt använder oss av våra nätverks nätverk när det är möjligt.

Vi kan hjälpa er med att:

  • Identifiera framgångsfaktorer och beteenden som finns hos framgångsrika ledare för att på så sätt kunna skapa en kravprofil
  • Utmana traditionella tankesätt för att på så sätt kunna hitta den ledare som passar morgondagens organisation bäst
  • Ge er data kring kandidaternas förväntansbild vad gäller lön, förmåner och andra förväntningar
  • Föreslå rekryteringsprocesser som både är effektiva men som också säkerställer kvalitet i rekryteringen

"Samarbetet med Salesgroup har varit över förväntan från början till slut, alltifrån att skaffa sig goda insikter om oss som företag och vårt behov till att på ett snabbt och flexibelt sätt leverera goda kandidater. Salesgroup har varit en stabil, professionell och omhändertagande partner i vår rekryteringsprocess och vi är väldigt nöjda med deras insats att hitta vår nästa briljanta kollega."

Therese Åhsberg

HR Business Partner, Sanoma Utbildning